Kære kunde.

Vi vil gerne informere dig om vores handlingsplan i forhold til situationen med Coronavirus for at kunne formindske smittespredningen.

Først vil vi meddele, at vi fortsat vil gøre rent og servicere jer, da vi ved, at vores services er et vigtigt led i at kunne formindske spredningen af smitte.

Vi vil helt sikkert ikke stå stille.

Det vi vil gøre, mens vi har Coronavirus i landet, er at fokusere på de områder, hvor virussen hyppigst vil kunne sprede sig.

Det vil sige håndtag ved indgangsdøre til trapper samt gelændere, lys- og stikkontakter, elevatortaster og taster på dørtelefoner.

Hver gang vi kommer, vil vi desinficere disse områder med en antibakteriel sæbe.

Da dette bestemt er det vigtigste fokusområde, vil vi muligvis blive nødt til at nedprioritere grundigheden for de andre områder.

Da vi synes, at dette er så vigtigt, vil vi dække udgifterne til desinfektionsmidler, der bruges til rengøringen.

Ovenstående service vil vi gøre uden merpris.

Lad os endelig vide, hvis I ønsker yderligere eller hyppigere rengøring, så finder vi en pris på det.

Claus Olsen, direktør Fejekosten Ejendomsservice ApS